<p>Het ideale plaatje, vastgelegd op een schilderij van kunstschilder Jan Teunissen uit Best.</p>

Het ideale plaatje, vastgelegd op een schilderij van kunstschilder Jan Teunissen uit Best.

(Foto: )

Gemeente maakt werk van groenplan

In januari zijn aan de gemeenteraad twee presentaties gegeven. De eerste ging in op het vergroenen van locaties binnen de bebouwde kom. De tweede presentatie betrof de noodzaak van het opstellen van een integrale ontwikkelingsvisie voor de Nieuwe Heide en Oud Meer. De gemeente wil nu redelijk groot gaan inzetten op de vergroening van Best.

Door Theo Louwers 

BEST - Wethouder Marc van Schuppen (Best Open) legde vorige week uit dat het bewonerspanel was gevraagd waar Best op de langere termijn naar toe wil als het om vergroening gaat. “Nu zijn er vooral veel plekken waar gras ligt”, aldus Van Schuppen. “De inwoners willen meer variëteit, verschillende gras- en groensoorten aan de randen van Best. Een voorbeeld is het Evenemententerrein. Het is nu vooral een grasveld dat sporadisch wordt gebruikt. We willen dat terrein anders inrichten. Dat is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Groenbeleving is goed voor de gezondheid en nodigt uit tot bewegen. Verbeteren van de leefomgeving staat dus centraal.” 

Diversiteit 
Een ander voorbeeld is het Batadorp. Van Schuppen: “Daar is de speelplek die er al was opnieuw ingericht en in het Wilhelminapark wordt samen met de omwonenden en leden van de Jeugdraad gewerkt aan een betere en mooiere inrichting. We hopen dat er zo een grotere diversiteit in speelveldjes ontstaat.” Het gebied de Nieuwe Heide en het Oud Meer tussen Best en Son & Breugel noemt Van Schuppen een bijzonder project. “We doen dit samen met Son & Breugel om een betere afstemming te krijgen. We willen een keer in het gebied rondlopen met raadsleden van Best en Son & Breugel om te filosoferen over wat je kunt doen in verband met de verschillende gebruikers. We willen de vennen in het gebied de ruimte geven en verdroging tegengaan.”

Projecten
Er wordt 30.000 euro euro uitgetrokken voor groene projecten die het algemene belang dienen. Het is een bijdrage voor onder andere het inzaaien van braakliggende terreinen van particulieren en het gebeurt op initiatief van de organisaties in de klankbordgroep Groen. Organisaties zijn geïnformeerd over de mogelijkheden en worden uitgenodigd hun projecten voor 1 april 2021 in te dienen.
Er wordt dit jaar en volgend jaar 22.000 euro uitgetrokken als bijdrage in de Erven Plus regeling.
Voor het upgraden van het Europaplein wordt 35.000 euro uitgetrokken. De werkzaamheden beginnen op 1 mei.
Het aanpakken van het Evenemententerrein aan de Spinnerstraat kost 60.000 euro. De oplevering vindt in het vierde kwartaal van dit jaar plaats of anders in het eerste kwartaal van volgend jaar.
Voor het planten van extra bomen en struiken langs ringwegen ligt 35.000 euro klaar. Een bijdrage van 65.000 euro is bestemd om water vanaf A2 via De Vleut naar de Scheeken te brengen. Voor de Nieuwe Heide is 250.000 euro beschikbaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden