<p>Het huidige gemeentehuis is een gemeentelijk monument en moet dus behouden blijven.</p>

Het huidige gemeentehuis is een gemeentelijk monument en moet dus behouden blijven.

(Foto: )

Nieuw gemeentehuis kleiner van opzet

Inspelend op de behoefte wordt het nieuwe gemeentehuis zeker tien procent kleiner dan aanvankelijk gepland. Door corona werken mensen meer thuis en de verwachting is dat het thuiswerken de komende jaren met werken op kantoor wordt afgewisseld. “Afstandswerken zal blijven”, denkt burgemeester Hans Ubachs. “Dan moet je niet gaan bouwen voor leegstand.

door Theo Louwers

BEST - Best is toe aan een nieuw gemeentehuis. Er zijn al de nodige stappen gezet in het proces om tot een nieuw gemeentehuis te komen. Zeker is dat het gemeentehuis nieuwe stijl op of aan het Dorpsplein moet komen. Er zijn drie scenario’s: strippen van het huidige gebouw, nieuwbouw op de huidige locatie of nieuwbouw op eigen grond naast Zeeman.

Dienstverlening

“Een groot aantal criteria leidt tot een goede keuze”, zegt Ubachs. “Aanvankelijk hadden we alle criteria even zwaar laten wegen, maar de raad bracht verschillen in zwaarte aan. Bij het vaststellen van het toetsingskader voor het vergelijken van de drie huisvestingsscenario’s werd bepaald dat het criterium dienstverlening het meest belangrijk is. Het toetsingscriterium multifunctioneel is het minst belangrijk en de toetsingscriteria organisatie en sturing, financieel en duurzaamheid zijn nagenoeg gelijk beoordeeld. Op 1 maart wordt het programma van eisen besproken op een raadsavond en op 15 maart gaan we het programma van eisen vaststellen. Op 12 juli stellen we in de raadsvergadering het definitieve scenario vast.”
Over het toetsingskader moeten vijf partijen hun zegje doen: gemeenteraad, college van B & W, regiegroep, managementteam en de projectgroep.

Kosten

Bij de definitieve keus voor een scenario moet ook duidelijk zijn wat de verschillende scenario’s kosten. Ubachs: “Er wordt veel waarde gehecht aan de jaarlijkse structurele kosten. Eenmalige kosten worden van minder belang geacht. We moeten ook tweede exercitie doen om te bepalen met welke organisaties we onder één dak gaan samenwerken.”

Gemeentelijk monument

Het grijze betonnen blok, de zogenaamde oudbouw van het huidige gemeentehuis, is een gemeentelijk monument. Dat moet dus behouden blijven. Als er voor nieuwbouw van het gemeentehuis op een andere plek aan het Dorpsplein wordt gekozen, moet voor dit deel een andere bestemming worden gezocht.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden