Jan van Lieverloo neemt afscheid: ‘Het blijft bijzonder als je met mensen mag oplopen’ | Groeiend Best


Foto:

Jan van Lieverloo neemt afscheid: ‘Het blijft bijzonder als je met mensen mag oplopen’

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Een veelgehoorde en herkenbare uitspraak. Voor Jan van Lieverloo is de tijd gekomen om afscheid te nemen van het pastoraat. Voor diakens stopt de arbeidsrelatie die zij met de parochie hebben op het moment dat zij de AOW-leeftijd bereiken. Van Lieverloo kan terugkijken op een mooie loopbaan.

BEST - “Als districtskatecheet in Best leerde ik door het werk voor het onderwijs, de wereld van het jonge kind kennen”, aldus Jan. “Leerkrachten die op bewonderingswaardige wijze kinderen begeleidden naar hun jeugd/in hun (levensbeschouwelijke/geloofs)ontwikkeling.” Via dit onderwijs raakte Van Lieverloo ook betrokken op de Bestse parochies. Hij kwam vervolgens te werken in het pastoraat, in de parochie Antonius-Avondmaal. “Pastor Brouwers vroeg of ik er voor voelde om deel uit te maken van het team. Bij hen leerde ik de waarde kennen van de inbreng van vrijwilligers. Het was de bloeiperiode van de opbouw van een vrijwilligerspastoraat.”

Na zijn diakenwijding maakte hij de overstap naar Defensie. “Daar raakte ik onder de indruk van de solidariteit en kameraadschappelijkheid van militairen. Daarbij is er geen onderscheid tussen de rangen. De eerste functie bij defensie als parate aalmoezenier bij het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is me het meest bijgebleven. Tijdens een uitzending naar een oorlogsgebied leer je mensen heel goed kennen en maak je vrienden voor het leven. Zoeken naar zingeving blijkt geen loze kreet. Daarna kreeg ik een functie waarbij het uniform weer de kast in ging. Als directeur van het militair vormingsinstituut kon ik me verder bekwamen in veranderstrategieën en bestuurlijke processen. Een mooie en leerzame periode.”

En toen: terug in het uniform. “Ik werd hoofdaalmoezenier van de landmacht en kort daarop van de krijgsmacht. Ik werkte intensief samen met andere denominaties, of geloofsrichtingen. Het ontdekken van andere gebruiken en tradities maken je rijker. Ik leerde ook de waarde kennen van een goed team van aalmoezeniers die vaak hun eigen inbreng hadden, en tegelijkertijd gemotiveerd hun werk ten behoeve van militairen en hun thuisfront deden.”

Nadat Van Lieverloo met functioneel leeftijd ontslag ging, ging hij aan de slag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid? “Ik voelde me vitaal genoeg om een nieuwe uitdaging aan te gaan als hoofdaalmoezenier bij Justitie en Veiligheid. Gedetineerden leerden mij hoe zij aan den lijve ervaren hoe schuld, boete, vergelding en vergeving je helemaal in bezit kan nemen. Van de organisatie leerde ik nog beter het politieke spanningsveld te begrijpen.”

Hierna keerde hij terug naar de plek waar het 38 jaar terug begonnen was: het pastoraat in Best. “Het blijft heel bijzonder als je een stukje met mensen mag oplopen. Soms op mooie momenten, maar ook in momenten van verdriet. Ik leerde hoeveel veerkracht we met elkaar hebben, hoeveel goeds er gebeurt op basis van evangelische waarden en normen. En dat gebeurt binnen en buiten de muren van de kerk. Ik neem afscheid van het formele werk als pastor. Maar de intrinsieke motivatie, het geloof in ons menselijk kunnen en mijn bescheiden bijdrage vanuit de geloofstraditie die blijft.”

De parochie Sint-Odulphus van Brabant en in het bijzonder de geloofsgemeenschap van de H. Antoniuskerk in Best, wil Jan van Lieverloo van harte bedanken voor zijn inspirerende inzet.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden