Lezersbrief: Verknoeit de gemeente Best zelf ons mooie buitengebied? | Groeiend Best


Foto:

Lezersbrief: Verknoeit de gemeente Best zelf ons mooie buitengebied?

Met een eventuele goedkeuring van grote zonnepaneelweiden van in totaal tien hectare aan de Boslaan en de Koppelstraat dreigt de gemeente Best tegen haar eigen beleid op dit terrein in te gaan. Waar is politieke bemoeienis van de gemeenteraad dan nog voor nodig?

De gemeenteraad heeft immers afgelopen november 2020 in een bredere ‘Visie duurzame energieopwekking Buitengebied’ onder meer een ‘zonneladder’ als beleidsuitgang vastgesteld.

Dat betekent dat in afnemende mate van prioriteit voor wat betreft grootschalige toepassing van zonneparken de gemeente Best allereerst zou moeten kijken naar daken om zonnepanelen op te leggen, dan naar grond binnen al verstedelijkte of bebouwde gebieden en als laatste naar eventuele terreinen in het buitengebied.

De gemeente meent dat doodleuk om te kunnen draaien en alvast te beginnen met tien hectare zonnepanelen in het buitengebied.

Een aantasting van jewelste voor zowel als de natuur daaromheen als voor de waardering van eenieder die daar wil recreëren. Best staat daarin alleen, want de provincie Noord-Brabant heeft nadrukkelijk geadviseerd geen zonneweiden aan te leggen.

Horizonvervuiling

Recreatieve waardering van het betrokken buitengebied door horizonvervuiling voor wandelaars en fietsers wordt door dit voornemen van de gemeente Best ernstig ondermijnd, iets waartegen al meerdere burgers zich via publicaties in onder meer het Eindhovens Dagblad hebben verzet.

Het voornemen van de gemeente Best wringt nog temeer, doordat de bevolking van Best (buiten eigenaren en exploitanten van deze zonneweiden) er ook maar iets aan heeft.

Het mooie beperkte buitengebied van Best wordt verminkt door duizenden spiegelende bijna drie meter hoge zonnepanelen op percelen aan de Koppelstraat/Ringweg en Boslaan met een totaaloppervlakte van ongeveer tien hectare.

Subsidie

De hogere subsidie op plaatsing van zonnepanelen op de grond ten opzichte van zonnepanelen op daken mag geen aanleiding zijn ons mooie buitengebied hiervoor aan te wenden. Er wordt geen rekening gehouden met de publieke opinie.

Meer informatie of meedenken? Stuur een e-mail naar houdbuitengebiedbestmooi@gmail.com

Activiteitengroep Houd Buitengebied Best Mooi

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden