Van kapel tot gezondheidscentrum | Groeiend Best


<p>Op de foto van links naar rechts aannemer Rutger Koppen en huisartsen Kristel Peulen en Jenny Mulder. Peulen en Mulder kochten de kapel van de St. Odulphusparochie. Foto: Theo Louwers</p>

Op de foto van links naar rechts aannemer Rutger Koppen en huisartsen Kristel Peulen en Jenny Mulder. Peulen en Mulder kochten de kapel van de St. Odulphusparochie. Foto: Theo Louwers

(Foto: Theo Louwers)

Van kapel tot gezondheidscentrum

Prominent staat de St. Odulphuskapel midden in het centrum van Best. Ingeklemd tussen de St. Odulphuskerk en appartementencomplex Tussen de Torens is het een blikvanger met nostalgische trekken. Het bouwwerk gaat enigszins schuil achter houten panelen die de glas in lood ramen moeten beschermen en bouwhekken die een deel van de fraaie kapel onttrekken aan het zicht. Er wordt hard gewerkt om de kapel om te bouwen tot een zorgcentrum. Door de coronapandemie heeft het project enkele maanden vertraging opgelopen. Het streven is nu om het complex in de nieuwe gedaante eind maart op te leveren.

Door Theo Louwers 

BEST - Initiatiefnemers zijn Kristel Peulen en Jenny Mulder. De beide huisartsen hebben hun praktijken nu nog aan de Zonnewende 145 in Best, maar over enkele maanden verhuizen ze naar de kapel. Ook de apotheek die nu nog aan de Hoofdstraat is gevestigd, verhuist naar de kapel. Rutger Koppen, de echtgenoot van Kristel Peulen en zelf ook aannemer, staat het duo met raad en daad terzijde. De verbouwing is overigens in handen van aannemer Fried van de Laar.

Architecten
Van buiten blijft de kapel zijn uitstraling behouden. Architecten Hans van Houtum en Harold van de Ven van NBA, nu ook betrokken bij de realisatie van het gezondheidscentrum, zorgden er al eerder voor dat de kapel bij de herinrichting van de openbare ruimte in hert centrum van Best op een soort kleine verhoging werd geplaatst waardoor hij nog beter tot zijn recht komt.

Eigendom
De huisartsen Peulen en Mulder kochten de kapel van de St. Odulphusparochie. Het kerkbestuur van de parochie wilde wel van de kapel af, omdat er groot onderhoud gepleegd moest worden wil de kapel behouden blijven. “We hebben de kapel verkocht, omdat er grote onderhoudskosten aan zitten te komen”, zei Gerard Beenker, vicevoorzitter van het kerkbestuur, bij de verkoop. “Op sommige plekken zitten planken tegen de muren getimmerd om te voorkomen dat er stenen uitvallen. Je kunt het beschikbare geld echter maar een keer uitgeven. Dat geld besteden we liever aan de Odulphuskerk dan aan de kapel.”

Nieuwe bestemming
Mulder en Peulen kochten de kapel om die om te bouwen tot gezondheidscentrum. Het is een manier om de kapel toch te behouden, al wordt de bestemming die eraan wordt gegeven anders. “Het is een mooie locatie midden in het centrum van Best”, vindt Jenny Mulder. “Veel ouderen die nog zelfstandig wonen zitten vlakbij. Ons gezondheidscentrum is dus dicht bij een groot deel van onze klanten gevestigd.”

Eens zo groot
“Onze huidige praktijkruimtes zijn te klein geworden. Het gezondheidscentrum in de kapel wordt eens zo groot. In de kapel zijn drie verdiepingen gemaakt”, vult Kristel Peulen aan. “Op de begane grond wordt de fysiotherapie gevestigd. Op de eerste verdieping komen de huisartsen en op de tweede verdieping zijn de andere disciplines gepland. Via een lift of trap kunnen bezoekers naar de verdiepingen.”

Nieuwe naam
Om de compleetheid van het gezondheidscentrum te benadrukken krijgt het straks één naam. Wel opereren de huisartsenpraktijken, apotheek en andere disciplines zelfstandig. “Het wordt een modern gezondheidscentrum met alle faciliteiten die er tegenwoordig bij horen, maar wel wordt de sfeer van de kapel bewaard. Op de bovenste verdieping blijf je bijvoorbeeld de gewelven van de kapel zien. Verder wordt het gebouw door een soort doos in doos constructie energiezuinig en duurzaam gemaakt.”

Heinekendoppen
Gekke dingen zijn de bouwvakkers tijdens de verbouwing niet tegengekomen. “We vonden onder de houten vloer wel honderden Heinekendoppen”, zegt Rutger Koppen. “Waarschijnlijk zijn die flesjes leeggedronken door bouwvakkers, toen ze de vloer in de kapel maakten. Verder hebben we niets bijzonders gevonden tijdens de werkzaamheden aan de kapel.”

Historie
De historie van de kapel is toch wel opmerkelijk. Op de website van erfgoedvereniging Dye van Best staat het volgende over de kapel: ‘De St. Odulphuskapel staat bij de wat oudere Bestenaren nog steeds bekend als de kapel van Huize Nazareth. In 1864 vestigde de zusters van de congregatie ‘Dochters van Maria en Joseph’ zich in Best. Toen de huidige kerk op 23 oktober 1882 in gebruik werd genomen, kregen de zusters links van het hoofdaltaar een eigen ruimte van waaruit zij de kerkdiensten konden volgen. Dit werd ook wel het ‘zusterskapelleke’ genoemd’.

Nieuw klooster
In 1886 bouwden de zusters een helemaal nieuw klooster met de naam Huize Nazareth. Wegens ruimtegebrek ontstond steeds meer behoefte aan een eigen kapel. In juli van het jaar 1920 kwam Mgr. Pompen, vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch, met de architect Willem van Aalst naar Best om de situatie ter plekke te verkennen. De noodzaak van een nieuwe kapel werd besproken en ook de plaats waar die moest komen werd alvast bepaald. Architect Van Aalst ontwierp een romaans bouwwerk met ramen in rondboogstijl. Aannemer Van Heesewijk uit Best was met een bedrag van 80.500 gulden de laagste inschrijver en aan hem werd het werk dan ook gegund. Op 25 april 1922 werd de kapel door Mgr. Pompen met een pontificale hoogmis plechtig ingezegend.

Oorlog
In de oorlog gingen de gebrandschilderde ramen verloren. Ze werden pas in 1970 vervangen. Door veranderingen in de viering van de liturgie is het interieur van de kapel in de loop der jaren aangepast. In 1987 werd nagenoeg het hele klooster gesloopt en kwam de kapel apart te staan. De kapel werd verkocht aan de Stichting Ouderenzorg Best-Son en Breugel, die inmiddels vlakbij een nieuw bejaardencentrum had gebouwd. In 1999 werd de kapel verkocht aan het bestuur van de St. Odulpusparochie, waarna in 2006 de naam werd gewijzigd in St. Odulphuskapel.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden