Al twintig jaar fotoboeken over Best | Groeiend Best


<p>‘Best in beeld’ is een prachtig geïllustreerde uitgave geworden die in geen enkel Bests gezin mag ontbreken. Een mooi cadeau dat in deze moeilijke coronatijd voor de nodige afleiding kan zorgen.&nbsp;</p>

‘Best in beeld’ is een prachtig geïllustreerde uitgave geworden die in geen enkel Bests gezin mag ontbreken. Een mooi cadeau dat in deze moeilijke coronatijd voor de nodige afleiding kan zorgen. 

(Foto:)

Al twintig jaar fotoboeken over Best

De Stichting Geschiedenis van Best heeft inmiddels vijf rijk geïllustreerde boeken uitgegeven en is momenteel in een afrondende fase met het zesde en tevens laatste boek over Best. In verband met de coronapandemie zal dat boek waarschijnlijk pas in de tweede helft van 2021 verschijnen.

BEST - Precies twintig jaar geleden werd bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Rabobank Best het boek ‘Te Best Wart’ uitgegeven. Historicus Jean Coenen (1956-2010) liet zich bij zijn onderzoek destijds bijstaan door een zogenaamde klankbordgroep van kenners van de lokale geschiedenis van Best.

Stichting
Na de verschijning van het jubileumboek was de groep rondom Jean Coenen van mening dat er nog zoveel van onze plaatselijke geschiedenis niet was beschreven, dat besloten werd een stichting op te richten. Het doel was boeken op de markt te brengen over de oude en jongere historie van Best. Met Jan van Beerendonk als voorzitter, Henk van den Brink als secretaris, Loek van den Hurk als penningmeester en Kees van den Biggelaar als bestuurslid, werd voortvarend gestart.

Sporen door Best
Reeds in 2002 verscheen als eerste uitgave van de stichting het boek ‘Sporen door Best’, waarin uitgebreid de totstandkoming van het ondergrondse spoor werd beschreven. Uiteraard werd ook uitvoerig stilgestaan bij de historie van het spoor in Best met hoofdstukken over de aanleg van spoorwegen in Brabant, de eerste stationsgebouwen en het spoorwegpersoneel. Het boek werd een groot succes en was direct volledig uitverkocht.

Vijf boeken
Gesterkt door dit resultaat begonnen Kees van den Biggelaar en Loek van den Hurk met de samenstelling van ‘Omzien in Best’ dat naar later bleek het eerste in een reeks van vijf boeken zou zijn. Voorzien van enorm veel oude foto’s verscheen in 2007 dit geschiedenisboek van Best op de markt.

Ook deze uitgave was in een mum van tijd uitverkocht evenals de herdruk ervan. Een vervolg op dit succes kon natuurlijk niet uitblijven en in 2011 verscheen van de hand van dezelfde twee auteurs het boek ‘Thuis in Best’. Ook die uitgave beleefde een herdruk welke inmiddels praktisch is uitverkocht.

Schrijverscollectief
In 2016 verscheen onder redactie van Henk van den Brink en Kees van den Biggelaar de uitgave ‘Vroeger in Best’, waarin door een schrijverscollectief diverse plaatselijke onderwerpen werden belicht. Zo beschreef huisarts Remon Hendriksen bijvoorbeeld de geschiedenis van de huisartsenzorg in Best en werd de plaatselijke wielersport belicht door Willem der Kinderen. Jo Lips maakte een prachtig verhaal over de rol van de ZLTO en Henk Rooijackers dook in het taalgebruik van de Bestenaren in de tijd dat de heilige Odulphus hier leefde. Jan Suijkerbuijk besteedde tenslotte aandacht aan het zelfstandig worden van Best en aan de verschillende plaatselijke muziekkorpsen die het dorp rijk is. Meer recente foto’s van Wim Jellema zorgden voor een levendig geheel. Ook dit boek is inmiddels volledig uitverkocht.

Platenboek
Het vierde boek in de serie is getiteld ‘Best in beeld’ en werd gemaakt door wederom Kees van den Biggelaar en Henk van den Brink. In tegenstelling tot de vorige boeken uit de serie is dit boek vooral een platenboek geworden met bijschriften. Zo zien we onderwerpen de revue passeren als klompenmakers, het ontstaan van het Wilhelminadorp, de restauratie van de molen, de jongensclub uit de vijftiger jaren, gesneuvelde Bestse militairen en heel veel foto’s uit de tweede helft van de vorige eeuw. Voor veel inwoners van Best bevat het situaties die nog helder in hun herinnering zitten.

Best in beeld
‘Best in beeld’ is daarmee een prachtig geïllustreerde uitgave geworden die in geen enkel Bests gezin mag ontbreken. Een mooi cadeau dat in deze moeilijke coronatijd voor de nodige afleiding kan zorgen! Het boek is verkrijgbaar voor 25,00 euro bij de Bruna in de Boterhoek, de balie van Cultuurspoor en bij de Plus in Heivelden.

Voor meer informatie kan men terecht bij het secretariaat van de stichting Geschiedenis van Best op telefoonnummer 0499-850225.        

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden