NH Hotel geschikt voor short-stay | Groeiend Best


<p>De naam van het hotel op bedrijventerrein Breeven in best is al veranderd in LH Hotel.</p>

De naam van het hotel op bedrijventerrein Breeven in best is al veranderd in LH Hotel.

(Foto: )

NH Hotel geschikt voor short-stay

Op korte termijn zal het NH Hotel op bedrijventerrein Breeven gebruikt worden voor ‘short-stay’ verblijf van arbeids- en kennismigranten, die in de regio Eindhoven werkzaam zijn. Het gebouw wordt thans in gereedheid gebracht voor deze nieuwe invulling. De naam is al veranderd in LH Hotel. De bewoners van het Batadorp nemen geen genoegen met de summiere informatie.

Door Theo Louwers

BEST - De ombouw van het hotel is een initiatief van KaFra Housing, een gespecialiseerd bedrijf voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen. KaFra Housing is eigendom van Frank van Gool (oprichter) en Robert Kurzak (operationeel directeur).

NH Best stond sinds begin van dit jaar leeg en er werd gezocht naar een goede bestemming. “De regio Eindhoven is een van de economische hotspots van ons land met een breed scala aan bedrijven. Variërend van top-technologie tot logistieke dienstverlening”, licht Van Gool toe. “Ook in de vele distributiecentra in de regio wordt het werk grotendeels verricht door arbeidsmigranten. Een deel van hen verblijft al langer in ons land, woont in reguliere woningen en is inmiddels prima geïntegreerd. Een ander deel is voor het eerst in Nederland en oriënteert zich nog op een mogelijk langer verblijf. Voor deze groep, de zogenaamde ‘short stay’, is huisvesting nog een hele een uitdaging. Zij zijn het meest gebaat bij wat grootschaliger locaties met een logiesfunctie, waarbij de begeleiding goed geregeld is.”

LH Best 
De naam van het hotel is veranderd in LH Best. Robert Kurzak: “LH Best is zeer geschikt voor de huisvesting van deze groep ‘short stay’ arbeidsmigranten, het is immers een hotel. De eerste gasten zullen op korte termijn arriveren en de verwachting is dat wij de kamers al snel allemaal in gebruik zullen nemen. Op dit moment onderzoeken we samen met de gemeente of er mogelijkheden bestaan om deze short stay verder uit te kunnen breiden ter plaatse en op welke manier dat planologisch-juridisch goed geborgd kan worden. Bij dit onderzoek betrekken wij tevens het plan om in de toekomst nieuwbouw te realiseren op de locatie van het hotel.”

Verrast 
De bewoners van het Batadorp zijn verrast door de invulling van het hotel op zo’n korte termijn. Ad van Laarhoven, voorzitter van het bewonersoverleg, is not amused. “In verband met corona zou er geen uitgebreide informatiebijeenkomst mogelijk zijn. De brief is bij een gering aantal mensen in de brievenbus gestopt en niet bij het hele Batadorp. Hier nemen wij geen genoegen mee. Je kunt niet zomaar arbeidsmigranten in een hotel stoppen. Maandagmorgen hebben we met de koper een gesprek hierover.”
De gemeente heeft pas vorige week een formeel en compleet principeverzoek ontvangen en in behandeling genomen, laat wethouder ruimtelijke ordening Marc van Schuppen (Best Open) weten. “Ondanks dat dit is gemandateerd aan de ambtelijke organisatie gaat er een voorstel naar het college.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden