Foto: Pixabay

Geen vrije hand voor aanleg zonnevelden

Na het eerste zonneveld aan de Eindhovenseweg-Zuid, dienden zich opnieuw twee partijen bij de gemeente aan om zonnevelden aan te leggen. De politiek wilde echter eerst een duidelijke visie ten aanzien van energieopwekking met zonnevelden in het buitengebied voordat nieuwe aanvragen kunnen worden beoordeeld. Vorige week maandag nam de gemeenteraad tijdens de vergadering in de aula van het Heerbeeck College de ‘Visie duurzame energieopwekking buitengebied Best’ unaniem aan. 

BEST –  De visie houdt in dat er tot 2026 in het buitengebied 20 hectare aan zonnepanelen belegd mag worden. Om aan de doelen van energietransitie te voldoen moet in het buitengebied nog 39 hectare worden belegd. Binnen de bebouwde kom moet 190 hectare aan zonnepanelen op daken worden gelegd. Ook moeten zonnevelden honderd meter van bestaande bebouwing worden aangelegd. “De afgelopen weken hebben we als raad bij elkaar gezeten, waarbij verschillende inwoners en andere belanghebbenden, zoals Best Duurzaam, hebben kunnen inspreken en zijn er vele brieven gestuurd”, sprak Klaas Jan van Hees (D66) namens de hele raad. 

“We hebben met elkaar gediscussieerd en de meerderheid van de raad is ervan overtuigd dat het wijs is om in ieder geval een visie te hebben ook al is die wellicht niet perfect. We willen een temporisering van het aantal hectaren zonnevelden. Dat geeft ons de tijd om serieus werk te maken van zonnepanelen op daken en geeft de wetenschap de kans om met nog meer duurzame oplossingen te komen. De minimale afstand van zonnevelden tot woningen verhogen we naar 100 meter zodat de kenmerkende lintstructuur behouden blijft. In natuurgebieden van NatuurNetwerk Brabant staan we geen energieopwekking toe. Ook natuur zorgt voor een beter lokaal klimaat. Zeker in onze toch al zeer versteende omgeving is dat belangrijk. Het zorgt voor verkoeling in de steeds warmere stedelijke gebieden. En we willen als voorwaarde stellen dat sprake is van ten minste 50% lokaal eigenaarschap. Dit moet ervoor zorgen dat de lusten en lasten van energieopwekking meer evenredig worden verdeeld.”

Participatie

Naast dit amendement dienden de partijen een motie in over de participatie. Van Hees: “De wethouder gaf eerder aan dat de participatie wordt meegenomen in het toetsingskader dat het college nog gaat vaststellen. In het voorliggende visiedocument wordt verwezen naar een dynamisch document dat voor de juiste kaders moet gaan zorgen. Alleen is het een probleem dat we dat document nog niet kennen, het is er nog niet. Vandaar dat de raad het college oproept om snel met een goed participatiedocument te komen en de raad tot die tijd bij eventuele initiatieven actief te informeren. Want door een goede participatie zorg je voor voldoende draagvlak en bereik je ook sneller de gewenste resultaten.” Ook de motie werd unaniem aangenomen.

Tevreden

Theo Roche, voorzitter van Bewonersoverleg buitengebied Aarle Heikant, is tevreden met de keus van de Bestse politiek. “We hebben ons er samen met andere partijen en organisaties sterk voor gemaakt dat het buitengebied niet vol gelegd wordt met zonnepanelen. Er is naar ons geluisterd.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden