<p>Leden van de Adviesraad Sociaal Domein: Nico Droog, Freke van der Esch en Geert-Jan van Hal.</p>

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein: Nico Droog, Freke van der Esch en Geert-Jan van Hal.

(Foto: )

Oproep leden Adviesraad: ‘We willen een doorsnee van de Bestse bevolking zijn’

Wil jij meepraten over voor Best belangrijke maatschappelijke zaken? Heb jij een mening, die je wil laten doorklinken? Dan is misschien de Adviesraad Sociaal Domein iets voor jou. Vier leden nemen afscheid van de Adviesraad. Daarom is het adviesorgaan op zoek naar nieuwe leden, vooral vrouwen en jonge mensen zijn welkom.

Door Theo Louwers

BEST - “De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan, ingesteld door de gemeente Best”, legt Geert-Jan van Hal, lid van de raad, uit. “De adviesraad stelt gevraagd en ongevraagd advies op over vraagstukken binnen het hele sociaal domein en wil spreekbuis zijn van en voor Bestenaren. Mensen die interesse hebben om zitting te nemen in de adviesraad moeten daarom voeling hebben met de Bestse gemeenschap en weten waar ze over praten. Aan bod komen thema’s als de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Omgevingswet en Inburgeringswet.”

Leden

De Adviesraad Sociaal Domein is voortgekomen uit de Adviesraad Sociale Voorzieningen en de Wmo Adviesraad. De adviesraad telt elf leden. Voorzitter Freke van der Esch: “Een lid wordt voor drie jaar benoemd en kan na die drie jaar eenmalig de termijn verlengen. De raad omvat een gemêleerd gezelschap, die op persoonlijke titel lid zijn en een onafhankelijke status hebben. Een aantal leden heeft er om verschillende redenen voor gekozen om hun periode niet te verlengen. Daarom zoeken we nieuwe mensen. Om een zo groot mogelijke diversiteit aan mensen te binden, zijn we ook op zoek naar jonge mensen, die kinderen op school hebben. We willen een goede doorsnee van de Bestse bevolking zijn. Dus niet alleen ‘witte’ vrouwen of mannen.”

Vergaderen

“We vergaderen maandelijks, eenmaal gezamenlijk en eens per themagroep”, vult Nico Droog, lid van de adviesraad, aan. “Er zijn drie themagroepen: jeugd, Wmo en participatie. We merken dat we bij de gemeente meer contact krijgen. Zo hebben we bijvoorbeeld onze mening gegeven over het creëren van één fysieke toegang tot het gemeentehuis.” Geert-Jan van Hal: “Wij kijken vanuit het perspectief van de burger. De wijze waarop we met de gemeente samenwerken is verbeterd. We hebben goed contact en worden serieus genomen, maar een advies blijft een advies. Wel is er terugkoppeling over de gang van zaken.” Wie geïnteresseerd is zitting te nemen in de adviesraad kan een sollicitatiebrief met curriculum vitae sturen naar info@asdb.nl. Meer info op www.asdb.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden