<p>Een kunstwerk in de wijk Dijkstraten</p>

Een kunstwerk in de wijk Dijkstraten

(Foto: )

‘Er is behoefte aan nieuwe vormen van kunst’

De gemeente Best kent sinds 2001 de Verordening vaste commissie voor advies en bijstand beeldende kunst. Ter uitvoering van deze verordening is er een Adviescommissie Beeldende Kunst geïnstalleerd. De zittingstermijn van de leden van de beeldende kunstcommissie is verstreken. Dat is voor het college van B&W aanleiding de rol van de beeldende kunstcommissie op te heffen.

Door Theo Louwers

BEST - Volgens het college past een vaste commissie niet meer bij de ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering van het kunstbeleid. “In de huidige uitvoering van het beleid is er steeds meer behoefte aan nieuwe vormen van kunst, zoals community art, land art en art design.

De Adviescommissie Beeldende Kunst heeft aangegeven hier geen specialisme in te hebben en voor zichzelf geen rol te zien. De verschillende kunstvormen zijn zeer uiteenlopend en niet te vatten in één commissie. Afhankelijk van de discipline kan er dus gekeken worden naar welke adviseurs ingezet moeten worden”, zo stelt de gemeente.

De gemeente wil meer de nadruk leggen op het zichtbaar maken van de betekenis van kunst en cultuur voor de inwoners en de bijdrage van kunst aan maatschappelijke vraagstukken.

“Daarbij past een andere adviesstructuur dan een vaste Adviescommissie Beeldende Kunst. In ons gemeentelijk beleid is de ontwikkeling al enkele jaren gaande dat inwoners nadrukkelijk betrokken worden bij zowel beleid als uitvoering.”

Stemming

Marius Ekamp (D66), vorige week maandag officieel geïnstalleerd als opvolger van de vertrokken Peet van de Loo, greep het voorstel van het college aan om kunst in de openbare ruimte aan de orde te stellen. “Het gevaar is dat kunst verder van de mensen komt te staan,” sprak Ekamp. “Bovendien is 10.000 euro een arbitrair bedrag. Daarom stemmen wij tegen dit voorstel.” De andere politieke partijen stemden voor het voorstel.

Externe advisering

Iedere raadsperiode wil het college in het vervolg minimaal één kunstwerk laten vervaardigen. Er wordt dan gebruik gemaakt van externe advisering. De algemene culturele reserve moet uit het exploitatiebudget cultuur met 10.000 euro per jaar worden gevoed.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden