Foto: Claudia Noatschk

Samenwerkingsovereenkomst getekend IKC Zevensprong

Op 21 september is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de (her)huisvestingsopgave van basisschool De Zevensprong. De huidige basisschool in wijk Speelheide wordt omgevormd naar een zogenoemd integraal kindcentrum (IKC) waarbij ook kinderdagopvang mogelijk is op de locatie.

BEST - In deze samenwerkingsovereenkomst zijn belangrijke uitgangspunten voor dit project gezamenlijk vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door burgemeester Hans Ubachs, Willem Kock (Best Onderwijs) en Cecile van Eijndhoven (Korein).

Vervolg

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst worden de voorbereidingen verder opgepakt. Er is al een verkenning gedaan naar het ruimtelijk en functioneel programma van eisen. Voor de vervolgfase wordt aan de raad in de vergadering van 14 december om een voorbereidingskrediet gevraagd.

De vervolgfase bestaat uit onderzoek naar de mogelijke bouwscenario’s van verbouw en/of nieuwbouw. Het onderzoek wordt ‘ontwerpend’ uitgevoerd. Dit betekent dat de scenario’s tot op ontwerpniveau worden uitgewerkt. Zodoende kunnen er op verschillende belangrijke thema’s zoals ruimtelijke inpassing, duurzaamheidscore en beeld/kwaliteit keuzes worden gemaakt. De uitkomst van dit ontwerpend onderzoek wordt naar verwachting in het tweede kwartaal 2021 aan de raad voorgelegd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden