Logo groeiendbest.nl


<p>Adrenaliejunks kunnen ieder jaar hun hart ophalen op Kermis Best.&nbsp;</p>

Adrenaliejunks kunnen ieder jaar hun hart ophalen op Kermis Best. 

(

Foto: Patrick van 't Westeinde

)

Mogelijk een pleinenkermis in 2021

De kermis in Best werd dit jaar afgelast in verband met de coronamaatregelen. De versoepelingen van het kabinet kwamen te laat om nog een kermis te kunnen organiseren. Voor de kermis van 2021 zouden exploitanten onder normale omstandigheden opnieuw moeten inschrijven. Echter door de bijzondere omstandigheden als gevolg van de afgelasting gaat de gemeente voor de kermis van 2021 hier anders mee om.

Door Theo Louwers 

BEST - De intentie is om voor de kermis van 2021 wederom een samenwerking aan te gaan met de exploitanten die een standplaats toegewezen hebben gekregen voor ‘Kermis Best 2020’. Bij de opstelling voor de editie van 2021 genieten deze exploitanten dan ook de voorkeur en zullen zij een uitnodiging ontvangen voor een standplaats.

Vrijgekomen plekken
De mogelijkheid bestaat dat er plaatsen vrij komen als een exploitant bijvoorbeeld de Verhuurvoorwaarden Kermis Best 2021 niet accepteert, of als de exploitant zijn attractie inmiddels heeft verkocht. Plekken kunnen ook vrijkomen als de exploitant failliet is verklaard of als de exploitant een andere kermisagenda heeft. Indien er standplaatsen vrij komen, worden deze opgevuld conform de reguliere verpachtingsprocedure.

Twee scenario’s
Bij de voorbereidingen gaat de gemeente Best uit van twee mogelijke scenario’s: een normale kermis of een pleinenkermis. De normale kermis gaat uit van een kermis op basis van de anderhalve-meter regel. Er worden in dit geval passende maatregelen getroffen conform het kermisprotocol en de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM. Deze aanvullende maatregelen brengen natuurlijk wel extra kosten met zich mee waardoor de verwachting is dat dit scenario niet budgetneutraal te realiseren is. De raad wordt hierover later nog geïnformeerd.

Pleinenkermis
Binnen het tweede scenario waar de gemeente rekening mee houdt - een pleinenkermis - wordt er gewerkt aan de hand van 5 pleinen: Kapelplein en Nazarethstraat; Dorpsplein; Raadhuisplein; Den Ekker en De Koetshuistuin. De verbindingsstraten komen bij dit model te vervallen. Het wegvallen van deze verbindingsstraten in combinatie met de anderhalve-meter regel zorgen er volgens de gemeente voor dat de bezoekerscapaciteit voor de kermispleinen wel aanzienlijk kleiner wordt.

Extra dag
Door ‘Pleinenkermis Best 2021’ met één dag te verlengen vindt er meer spreiding van de bezoekers over de verschillende dagen plaats. De kermis vindt in dat geval plaats van vrijdag tot en met woensdag. De opbouw start dan dus niet op maandag, maar op dinsdag, en de afbouw dient een dag eerder gereed te zijn. Hierdoor wordt de totale (verkeers)hinder teruggebracht van 12 naar 10 dagen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden