Logo groeiendbest.nl


In De Scheeken wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor het treffen van antiverdrogingsmaatregelen. Foto: Marijke Vermeulen
In De Scheeken wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor het treffen van antiverdrogingsmaatregelen. Foto: Marijke Vermeulen (Foto: )

Groene projecten binnen en buiten de bebouwde kom

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt moet Best de komende jaren groener en aantrekkelijker worden. Voor de plannen is een bedrag van 417.200 euro beschikbaar. Daarnaast is er nog een bedrag van 175.000 euro voor groene projecten binnen- en buiten de bebouwde kom. Bijvoorbeeld de ombouw van het evenemententerrein aan de Spinnerstraat.

BEST - De plannen zijn divers. Zo wordt er een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de plas nabij de Ploegstraat groen en beleefbaar in te richten. In De Scheeken wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor het treffen van antiverdrogingsmaatregelen. De ringwegen wil het college versterken met groen. Wethouder Marc van Schuppen (Best Open) lichtte de plannen toe. “We willen niet alles van bovenaf opleggen, maar de bewoners uitdagen met ideeën te komen. Denk aan de al ingezaaide randen van percelen waardoor de biodiversiteit toeneemt. Ook de pluktuinen worden enthousiast bezocht. “De klankbordgroep Groen vragen we met initiatieven te komen”, vult projectleider Johan Vos aan.

Nieuwe en Zonse Heide
Voor een groot deel ingesloten door stedelijk gebied ligt de Nieuwe/Zonse Heide ten noorden van Eindhoven. Het gebied wordt gekenmerkt door beboste heide met nog enkele vennen en heideterreinen. Door de ligging direct aan stedelijk gebied en de goede bereikbaarheid vanuit Eindhoven is het een recreatief zeer druk bezocht gebied. Sinds januari 2O2O is het beheer voor het Son en Breugelse deel weer overgedragen aan Best. Doordat de eigendommen van beide gemeenten landschappelijk, ecologische, hydrologische en recreatief één gebied vormen is samenwerking en afstemming, tussen beide gemeenten op een aantal onderwerpen in de toekomst een logische stap.

Vennencorridor  
Op dit moment wordt er al een ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd naar het systeem voor het mogelijk herstel van het Hartven en Lisseven, waardoor er een vennencorridor dwars door het gebied zou komen. De gemeenten Best en Son en Breugel hebben Bosgroep Zuid Nederland gevraagd om een integrale ontwikkelingsvisie op te stellen voor de bos- en natuurgebieden Nieuwe Heide en Oud Meer.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden