De opbouw van de Bestse kermis was weer een bijzonder knappe en logistieke operatie. In enkele dagen stonden de vele attracties weer op de pleinen rondom het gemeentehuis. De publiekstrekkers trokken de aandacht en om ervoor te zorgen dat de kermisbezoekers elkaar niet in de weg liepen waren de paden tussen de attracties ruim van opzet. Het droeg bij aan het uitnodigende karakter van de topkermis. Vanaf vrijdagmiddag was het al druk op de kermis. Vanuit de hele regio stroomden de kermisliefhebbers toe. Op zaterdagavond toen het Nederlands elftal moest voetballen in Berlijn, was het rustiger op de kermis.

Door Theo Louwers

Vrijdagmiddag werd de kermis geopend en konden de liefhebbers al losgaan. Vooral gezinnen met kleine kinderen maakten gebruik van die mogelijkheid om rond te gaan. ’s Avonds om 19.00 uur werd aan de opening een officieel tintje gegeven. Het St. Odulphusgilde schoot de kermis voor de 25e keer los. Altijd een mooi gezicht om de leden van het gilde het geweer te zien richten bij de schietsalon om te proberen de roos te raken.

Het schuttersgilde kwam opgemarcheerd vanaf het plein bij het gemeentehuis onder tromgeroffel van de tamboers. Voorop de mannen van het bestuur met hun officiële uitingen in de vorm van de zilveren ereschilden op hun gewaden. Het zag er indrukwekkend uit.

Bij de schietsalon brachten de vendeliers een indrukwekkende groet. Omstanders konden er wel waardering voor opbrengen.

Klompjes

Daarna nam burgemeester Hans Ubachs het woord. Hij sprak de leden van het gilde en de kermisbezoekers toe vanaf de attractie Bingo. De burgemeester legde nog maar eens uit dat de zesdaagse Bestse kermis een regiofunctie heeft. De burgemeester nodigde hoofdman Klaas Bergman uit om ter herinnering aan het 25-jarig jubileum een paar opgesierde klompjes op een standaard in ontvangst te nemen. Een druk op een grote rode knop moest de ceremonie ondersteunen, maar de eerste keer mislukte het. Even een duik onder het schavot waar de drukinstallatie op stond en toen klonk er een oorverdovende klap en werd er flink wat confetti de lucht ingeschoten. De leden van het gilde stelden zich op bij de schietsalon en lieten zien hoe vaardig ze waren met het geweer.

Prikkelarme kermis

Juist omdat kermis vieren voor iedereen mogelijk moet zijn, organiseerde het kermisteam van de gemeente dit jaar voor de zevende keer een prikkelarme kermis. Tijdens de prikkelarme kermis werden het licht, geluid en waar mogelijk de draaisnelheid aangepast. Voor mensen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie, een lichamelijk en/of geestelijke beperking en ouderen is het zo ook mogelijk om kermis te vieren. Vrijwilligers zorgden ervoor dat bezoekers die niet zelf of niet gemakkelijk in en uit een attractie konden komen werden geholpen.

Een van die helpers was Fred Hermans. “De prikkelarme kermis is een initiatief van mij”, lichtte Hermans toe. “Ik heb de prikkelarme kermis in Roosendaal gezien en het idee in Best geïntroduceerd. Het voorstel werd hier goed ontvangen en door de gemeenteraad omarmd. In het begin werd er een uur voor uitgetrokken, maar dit jaar zijn het al twee uren op zaterdagmorgen. Voor kleine kinderen die niet boven de knieën van hun ouders uitkomen is dit ideaal. Bovendien is het geluid zachter en draaien de attracties langzamer. Het is wel de bedoeling dat alle attracties open zijn”, aldus Hermans.

Michel Kusters, jaren geleden de bedenker van het Bestse kermisconcept, was zaterdagmorgen met zijn kleinkinderen ook naar de prikkelarme kermis gekomen. “Ik ben nog steeds trots dat het concept van de Bestse kermis overend staat”, glunderde hij. “Ik geniet hiervan.”

Ook Fons Pessers, die met zijn echtgenote rondging op de prikkelarme kermis, liep blij rond. “Wij vinden de kermis mooi. Er zijn veel activiteiten. Wij zijn met een groep van Nazareth hier en vanwege de weinig prikkels genieten we volop.”

Kermismis

Zondagmorgen werd er op de autoscooter een kermismis gehouden. Aalmoezenier Bernard van Welzenes ging voor. Zanggroep Spirit zorgde voor de muzikale ondersteuning.

“De geschiedenis van de kermis gaat terug tot de Middeleeuwen”, legt Remco Blondeel, kermismeester van Best, uit. “Steden en dorpen lieten rond bepaalde data markten toe waar vrijhandel was toegestaan. De kerken vierden hun kerkwijding met een Heilige Mis, de kerkmis. Hieruit ontstonden kermissen, momenten van vertier voor de inwoners van stad en dorp waar vrijhandel was toegestaan en speciale waren werden aangeboden en kunsten werden vertoond. In september 2022 is de kermis bijschreven op de lijst van immaterieel erfgoed.”

Van Welzenes, die op aangename wijze zijn toehoorders toesprak en met de nodige kwinkslagen de mis tot een plezierig bijeenkomst maakte, noemde de kermismis een mooi moment van ontmoeten en verbinden. “Iedereen is hier welkom”, sprak hij.

Alle foto’s zijn gemaakt door Marijke Vermeulen.