In de Burgerzaal van het gemeentehuis werd vorige week maandagavond een inloopsessie gehouden over de invulling van de stationsomgeving. Geïnteresseerden en directbetrokkenen konden informeren naar de huidige stand van zaken en vragen stellen. Vragen werden er volop gesteld aan de medewerkers van de gemeente en de kritiek was niet van de lucht. Een veel gehoorde opmerking was: “Ze hebben nauwelijks iets gedaan met de opmerkingen, die al eerder naar aanleiding van de nieuwbouwplannen zijn gemaakt.”

Door Theo Louwers

De gemeente noemt de stationsomgeving een van de belangrijkste ontwikkelgebieden in Best. In oktober 2023 heeft de gemeenteraad de spelregelkaart en het adviesmodel voor de stationsomgeving vastgesteld. En in februari van dit jaar heeft de raad unaniem ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan voor de oostzijde van de stationsomgeving. Vorige week maandagavond werden bezoekers van de avond bijgepraat over de vervolgstappen.

Informatie

Op de inloopavond werd informatie gegeven over het plan voor de oostzijde van de stationsomgeving, zeg maar de kant van het centrum. Ook het ontwerp-omgevingsplan voor de oostzijde kwam aan de orde en de voortgang van de ontwikkelingen aan de westzijde, de kant van de Stationsstraat.

Maquette

Bij binnenkomst in de Burgerzaal viel meteen de kleine maquette op van het gebied. De maquette gaf aan hoe het gebeid eruit zou kunnen gaan zien. Erik de Ruiter, stedenbouwkundige van de gemeente, gaf toelichting op de vragen en opmerkingen die werden gesteld.

Het Molenhuis, een complex voor mensen met een verstandelijke beperking, dreigt ingebouwd te worden als de plannen doorgaan. “De gemeenteraad heeft aangegeven dat er ten aanzien van het Molenhuis ruimte vrij moet blijven, die de privacy van de bewoners garandeert”, merkte een vader van een van de bewoners van het Molenhuis op. “Er is nauwelijks ruimte tussen het Molenhuis en de toekomstige bebouwing. Er is zelfs een blok voor het Molenhuis gepland. Dit kan echt niet.”

Markant punt in de plannen is het appartementencomplex van veertien etages hoog. Harrie van Vroenhoven en Cor van Boven vinden het jammer dat er zo’n massale ontwikkeling gaat plaatsvinden. “We verliezen daarmee het dorpse karakter van Best”, vonden beiden.

Pieter van Heeswijk, die eerder namens omwonenden diverse malen protesten liet horen tegen de plannen, is bang voor de massaliteit van de te bouwen objecten en de drukte die dat met zich meebrengt. “Er is niets gedaan met de aangeboden opmerkingen”, constateerde hij.

Wonen op ‘voormalige’ plek

Een bewoonster, die eerder midden in het gebied woonde, moest plaats maken voor de nieuwbouwplannen. “Wij hebben nog steeds grond in het gebied en we willen graag terugkeren in een appartement. Of dat mogelijk is maar zeer de vraag”, sprak ze haar hoop uit. “Als we maar tijd van leven hebben.”

Voor de oostzijde van de stationsomgeving zijn de plannen ingevuld. “Voor de westzijde is indicatief aangegeven wat er mogelijk is”, legde Erik de Ruiter uit. “Zo wordt de huidige fietsenstalling verplaatst naar een strook dichter bij de Oirschotseweg.”

Op de vraag wat er met de bioscoop gaat gebeuren, antwoordde De Ruiter: “We zouden de bioscoop graag opnemen in de plannen, maar het ontbreekt daar aan voldoende financiële draagkracht.”

Parkeren

Of er in de nieuwe stationsomgeving voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd is de vraag. Geschat wordt dat er 250 parkeerplekken worden gecreëerd. Om te voorkomen dat bewoners straks op het kerkhof van de Odulphusparochie uitkijken, is er onder andere een zeslaagse parkeergrage gepland tussen kerkhof en appartementen.

De start van de bouw van de eerste fase staat gepland voor 2026.