Tijdens de drukbezochte OCB Zomerborrel en ALV gaf scheidend voorzitter Matty Geertsen ‘het stokje’ (de voorzittershamer) door aan nieuwe voorzitter Patrick van de Sande. Geertsen is sinds 2017 voorzitter van het Ondernemers Collectief Best (OCB). Hij blijft lid van het bestuur. Van de Sande is sinds 2020 bestuurslid van het OCB. Hij heeft – namens het OCB - het initiatief begeleid voor de totstandkoming van het Ondernemersfonds voor Best en is sinds dit voorjaar ambassadeur en voorzitter van de stuurgroep Ondernemersfonds Best. Deze rol sluit prima aan bij het nieuwe voorzitterschap van het OCB.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd tevens aandacht besteed aan de financiën door penningmeester Maikel van Krugten en aan de stand van zaken rondom het Ondernemersfonds. Samen met Frits Rutten (kwartiermaker voor Best en mede-oprichter van o.a. Ondernemersfonds Helmond) gaf Patrick van de Sande een toelichting op de stand van zaken, de meer dan postieve respons tot nu toe en deed een oproep aan alle ondernemers om hun betrokkenheid bij dit initiatief te tonen.

Het bestuur wordt naast Patrick van de Sande en Matty Geertsen gevormd door penningmeester Maikel van Krugten (HTB accountants & adviseurs) en bestuurslid Anja van Dijck (Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators), ondersteund door secretaris Marianne van Beerendonk. Het Ondernemers Collectief Best verenigt en vertegenwoordigt het bedrijfsleven van Best. Het OCB is hét zakelijke netwerk van Best. Daarnaast heeft het OCB zich in de laatste jaren ontwikkeld tot een netwerkclub en belangenorganisatie voor het gehele Bestse bedrijfsleven. Elkaar ontmoeten en van elkaar weten wat er speelt is met name in het bedrijfsleven van levensbelang. Daar wordt veel aandacht aan besteed tijdens bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Ondernemers gevestigd in Best of wonende in Best kunnen zich aanmelden voor het OCB.

Over de rol van OCB binnen Best en het Ondernemersfonds waren de leden tijdens de bijeenkomst duidelijk. De vorm waarin zal nog bepaald worden, maar de netwerkfunctie moet blijven.