De rommelmarkt van de Protestantse Kerk Best, Oirschot en de Beerzen heeft € 5.280 euro opgebracht. Daarvan is € 2.450 euro bestemd voor Automaatje Best, een vervoersservice voor mensen die (tijdelijk) minder mobiel zijn. Coördinator Ton Martens en secretaris Muis de Wit waren erg blij met de opbrengst. Ze gebruiken het geld vooral om de vrijwillige chauffeurs een dagje uit of een feestje te kunnen aanbieden.

Per jaar verzorgen die vrijwilligers zo’n 3.000 ritten naar bijvoorbeeld ziekenhuis, dokter, winkel of culturele instelling. Automaatje Best is een voortzetting van de Algemene Hulpdienst Best, die in 1973 mede door vrijwilligers vanuit de protestantse kerk is opgezet. Nu wordt het werk ondersteund door de ANWB en de gemeente Best.

Nieuwe stoelen en inloophuis

Van de rommelmarkt-opbrengst gaat dit jaar 1.750 euro naar de kerk zelf als bijdrage aan de aanschaf van nieuwe stoelen. Hiermee kunnen de verschillende ruimten van de kerk breder en flexibeler worden ingezet, ook voor groepen van buiten de kerk. Tenslotte is 1.080 euro bestemd voor ’t Hemeltje, een inloophuis voor dak- en thuislozen in Eindhoven.

Vrijwilligers

Zo’n vijftig vrijwilligers hebben zich voor de rommelmarkt ingezet en gespreid over de ochtend bezochten enkele honderden kooplustigen de markt in en rond de kerk aan de Koningin Julianaweg. Na een flinke regenbui ’s ochtends vroeg, waardoor het inruimen van de kramen wat later van start ging, bleef het verder gelukkig droog. De organisatie bedankt alle vrijwilligers, bezoekers en de sponsoren die de prijzen voor de loterij beschikbaar stelden. De overgebleven spullen zijn opgehaald door Het Goed en zullen dus ook voor een groot deel hergebruikt worden.