Op zondag 23 juni ontvingen Theamarie Geilleit-Goossens en Jeanne van Hal-van de Ven allebei een bijzondere penning uit handen van pastoor Felie Spooren: de H. Johannes Evangelist penning, inclusief oorkonde. Deze penning is door bisschop De Korte toegekend als blijk van waardering voor hun grote inzet en betekenis voor de parochie Sint-Odulphuis van Brabant.

De uitreiking van de penningen vond plaats aan het eind van de feestelijke viering in de Antoniuskerk ter gelegenheid van 75-jarig bestaan van de Antoniuskerk en het 60-jarig bestaan van het Lidwinakoor. Pastoor Felie Spooren roemde de jarenlange inzet van beide vrijwilligers voor de parochie van Best en Oirschot, en met name voor de Antoniuskerk in Best (Wilhelminadorp) en de voormalige Lidwinakerk, eveneens in Best. De pastoor somde een lange lijst van verdiensten op.

Theamarie Geilleit-Goosens is sinds 1986 lid van de Acolietengroep, Avondwakegroep, Lectorengroep, Sacramentenwerkgroep, Pastoraatsgroep en Oudpapiergroep van de Antoniuskerk. Tevens is ze coördinator van de werkgroep Woord en Gebed en de Kosters. Sinds de fusies van de r.-k. parochies in Oirschot en Best in 2013 is ze bovendien lid van het Parochiebestuur en coördinator van de nieuwsbrief.

Jeanne van Hal-van de Ven is sinds 1987 coördinator van de Avondwakegroep, Pastoraatsgroep en Woord en gebedswerkgroep. Daarnaast is ze actief lid van de Contactgroep, Kostersgroep, Redactie nieuwsbrief, Sacramentenwerkgroep, TOP-groep en Ziekenbezoekgroep van de Antoniuskerk.