Ook in Best vindt elk voorjaar de traditionele lintjesregen plaats. Een aantal Bestenaren wordt dan koninklijk onderscheiden als symbolische erkenning voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Inmiddels is deze groep aanzienlijk groot. In een reeks artikelen wordt dan ook maandelijks één oud-gedecoreerde in het zonnetje gezet.

Door Lydia Notz

Sinds 1972 is Annelies Berende – van der Heijden voor de gemeenschap in Best, maar ook landelijk, actief. In 2016 ontving zij voor haar inzet een koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau).

Wie is Annelies?

Als 76 jaar het nieuwe 56 is, is dit zeker op Annelies van toepassing. Vol energie zet zij zich met haar enorme drive in voor de ander en om voor de ander een prettige leefomgeving te creëren. Om het goed, beter, best te maken. Geheel zonder kapsones zijn haar grootste kenmerken haar bescheidenheid en vastberadenheid.

“In 1988 startte ik met werken in de thuiszorg. Twee jaar later werd ik gevraagd om lid te worden van de ondernemingsraad. In 1992 nam ik zitting in de voorganger van het LOMOZ: een landelijk platform van meer van 40 ondernemingsraden voor de hele zorgsector. Wij kwamen vier keer per jaar in Utrecht bij elkaar om belangrijke thema’s met elkaar te bespreken”, legt Annelies uit. “Maar dit stopte toen ik met pensioen ging.”

Eén activiteit was voor Annelies niet voldoende. In de kinderwoorddienst van de kerk, bereidde zij de heilige mis voor. Ook collecteerde zij voor diverse goede doelen. Sinds 1982 coördineert zij namens scholenwerkgroep IVN Best tweemaal per jaar natuurspeurtochten voor groepen 6, 7 en 8 voor alle basisscholen in Best. In de Wmo-adviesraad Best (is geworden: Adviesraad Sociaal Domein Best) signaleert zij onbedoelde gevolgen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de zorg voor burgers van Best.

Ministerie van Oplossingen

Met de laatste twee activiteiten is Annelies nog steeds bezig. Op vrijdag 31 mei begeleidde zij een groep leerlingen uit groep 6 bij een speurtocht door het ven, op de hei en door het bos. “De kinderen mogen tijdens deze tocht 14 opdrachten zelfstandig uitvoeren. In het najaar komen alle groepen 7 aan de beurt en volgend jaar de groepen 8”, vertelt Annelies enthousiast.

Op dezelfde vrijdag zat Annelies in de middag als onafhankelijke cliëntadviseur Wmo bij een ‘keukentafelgesprek’ van een cliënt, samen met een gemeentelijke klantmanager, voor de hulpvraag naar huishoudelijke hulp.

“Wij zetten ons in voor de cliënt en kijken naar maatwerkoplossingen binnen de gegeven kaders. Mijn core business is om mensen te helpen hun weg te vinden in het doolhof van de zorg. Ik geef voorlichting over de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van de benodigde zorg of voorziening zodat cliënten zelfstandig een besluit kunnen nemen. Hierbij staat de mens voorop.” Haar bescheidenheid zit diep verankerd. “Ik werk liever ‘op het ministerie van Oplossingen’, zoals de titel van een kinderboek van Sanne Rooseboom luidt. Wij helpen iedereen, niet alleen wie we aardig vinden. En dat doen we ook zonder dat de persoon dit weet of dat we dit aan de grote klok hangen.”