Casper (13 jaar) zit op het gymnasium van het Carolus Borromeus College in Helmond. Hij heeft dit jaar vervroegd eindexamen gedaan voor Latijn en Nederlands en hij is voor beide vakken geslaagd. Trots hangt de vlag uit!