Het was een hele opluchting voor Hans Ubachs toen hij doorkreeg dat hij een nieuwe termijn van zes jaar in Best zijn rol als burgemeester kan voortzetten. “Burgemeester zijn is mijn leven. Ik leef voor dit vak, het is het mooiste vak van de wereld. Mensen zien dat aan mij”, vat Hans Ubachs zijn ideale baan samen.

Door Theo Louwers

De gemeenteraad van Best heeft besloten om burgemeester Hans Ubachs aan te bevelen voor herbenoeming bij de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ubachs is sinds 11 december 2018 burgemeester van Best. Daarvoor was hij sinds november 2017 waarnemend burgemeester.

Spannend

Volgens Ubachs was het de afgelopen maanden een spannend proces. “Spannend omdat je zelf niet de regie in handen hebt. De regie gaat uit van anderen. Een eventuele herbenoeming is ook een bijzonder proces. Er wordt informatie opgehaald bij anderen, ook bij mensen die je niet kent. Ik ben iemand die graag zelf de touwtjes in handen heeft en dat was nu onmogelijk. Uiteindelijk is het goed gekomen, maar er hangt toch een sfeer van onzekerheid rondom het proces. De problemen met mijn ogen hebben geen rol gespeeld. De herbenoeming is voor mij de laatste. Ik ben 69 jaar als de nieuwe periode afloopt.”

Voor Hans Ubachs was het belangrijk een goed gevoel aan de herbenoeming over te houden. “Ik moet het leuk vinden, maar anderen moeten mij ook leuk vinden. Je moet het gevoel hebben dat je er nog toe doet en dat het burgemeesterschap geen ceremoniële functie is. Het gaat om het totale concept, je moet in balans zijn. Er gebeuren leuke en minder leuke dingen. Deze week was ik bij ouders waarvan de zoon door een motorongeluk om het leven kwam, maar ook was ik bij een zestigjarig huwelijk. Dat maakt het werk intensief. In beide gevallen mijn aanwezigheid bijgedragen dat ik er was.”

Voorbereiding door vertrouwenscommissie

Burgemeesters worden bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De ambtsperiode van burgemeester Ubachs loopt af op 11 december 2024. Ubachs wil graag in aanmerking komen voor herbenoeming. De afgelopen maanden bereidde een commissie uit de gemeenteraad deze herbenoeming voor. Op dinsdag 11 juni besloot de gemeenteraad in een besloten vergadering over de aanbeveling tot herbenoeming. Daarna werd dit besluit openbaar gemaakt in een openbare raadsvergadering.

Met plezier werken aan ontwikkelingen en uitdagingen

Hans Ubachs is blij met het besluit van de gemeenteraad: ”Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de raad. In december begin ik met veel plezier aan mijn tweede termijn in deze gemeente, die goed bij mij past. Er zijn veel mooie ontwikkelingen en uitdagingen. Samen met de raad, het college en alle ambtenaren gaan we daar weer hard aan werken. Denk aan de plannen met betrekking tot de stationsomgeving, de ontwikkeling van de Boomgaard en de mogelijke fusie met Oirschot. Als die fusie doorgaat, stop ik en maak ik plaats voor mijn collega. Na een jaar met oogproblemen en het leren omgaan daarmee, is dit voor mij persoonlijk een prachtig resultaat.”

Na de bekendmaking in de openbare raadsvergadering dankte Ubachs de vertrouwenscommissie voor hun nauwgezette werk in deze procedure. “Ik wil de gemeenteraad bedanken voor het uitspreken van het vertrouwen in mij door deze voordracht tot herbenoeming. Maar vooral een groot dankjewel aan mijn vrouw Marina en dochter Thirsa die met zo’n man en vader zitten opgescheept en mij door dik en dun steunen. Ik heb enorm veel zin en energie om samen met raad en college mij te blijven inzetten als uw burgemeester voor de inwoners van Best.

Vervolg

De gemeenteraad stuurt de aanbeveling via de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK beslist of de aanbeveling aan de Koning wordt voorgelegd. Nadat de koning het Koninklijk Besluit heeft ondertekend en de minister van BZK het heeft medeondertekend, is de herbenoeming definitief. De laatste stap is dat de commissaris van de Koning de eed of belofte afneemt.