Op dinsdag 28 mei om 19.00 uur vond de officiële opening plaats van de tweede Prettige Plek in Best, gelegen aan de Prins Bernardlaan/Jozef Israëlstraat (Naastenbest). Ondanks het regenachtige weer verzamelden zich meer dan 30 enthousiaste belangstellenden. Wethouder Rik Dijkhoff opende namens het college van burgemeester en wethouders samen met procesmanager Jan den Otter deze feestelijke bijeenkomst. Ook overhandigde hij namens de gemeente een attentie aan de werkgroep die door Marianne Jacobs in ontvangst werd genomen.

Door Lydia Notz

Vertegenwoordigd bij dit project waren medewerkers van de gemeente, de werkgroep Prettige Plek Naastenbest, het bewonersoverleg en andere omwonenden. Een Prettige Plek is een fijne plek waar mensen, planten en dieren kunnen vertoeven. Meer dan een jaar geleden was het grote grasveld een plaats met wat achterstallig onderhoud en weinig natuurwaarde. Weliswaar stonden er speeltoestellen, maar deze waren verouderd en nodigden niet uit om lang te verblijven. Door de gemeente is om deze reden vorig jaar een enquête gehouden onder omwonenden. Al snel ontstond een werkgroep met een elftal leden die zich voor de herinrichting van het grasveld wilden inzetten. Zij bundelden hun krachten met leden van het bewonersoverleg. Na een brainstormsessie ontstond na afstemming met een externe adviseur een gedegen plan en ontwerp inclusief een offerte. De werkgroep presenteerde hun uitkomsten aan de gemeente Best, en die was meteen enthousiast.

Dankzij de inspanning van de gemeente kon het plan én de financiering binnen één jaar gerealiseerd worden. “Het is bijzonder dat een dergelijk traject zo snel en goed verloopt”, vindt ook Sjaak Cox van de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE). Het SLLE, ook leefbaarheidsfonds genoemd, ondersteunt activiteiten of projecten die de leefbaarheid rond de Luchthaven Eindhoven verbeteren.

Dankzij de subsidies van het SLLE en het buurtbudget kon het budgettaire tekort voor dit plan worden aangevuld.

Een Prettige Plek als vergroener en verbinder

Op dit kleine stukje Best is een bestaand stuk groen opnieuw vergroend. “Op deze manier kunnen wij mooie plekken in oudere wijken bewaren”, aldus Dijkhoff. “De omwonenden hebben met dit project een fantastische bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van hun omgeving.”

De speeltoestellen zijn opgeknapt en natuurlijk ogende speeltoestellen zijn erbij geplaatst. Ook staan er nu bankjes, is de indeling van het veld aangepast en kan de gemeenschap genieten van extra beplanting.

De voornaamste doelstellingen van de Prettige Plek zijn:

- het bevorderen van de cohesie tussen bewoners (een ontmoetingsplek voor alle leeftijden);

- een prettige verblijf- en speelplek om tot rust te komen;

- het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid.

Mandy Kelly, beleidsmedewerker vormgeving openbare ruimte vult aan: “Er kan aan dit rijtje nog een dimensie worden toegevoegd: er is rekening gehouden met klimaatadaptieve en biodiverse oplossingen door de zorgvuldig gekozen beplanting”.

De werkgroep kijkt ook procesmatig terug op een geslaagde samenwerking, zowel onderling als met de gemeente. Edwin Hoogeveen, voorzitter van het bewonersoverleg, richt mede namens de werkgroep het woord aan alle aanwezigen: “De coöperatie met de gemeente verliep heel prettig en met korte lijntjes. Wij als werkgroep bestonden uit een goede mix met een grote diversiteit aan voorstellen en ruimte voor ieders wensen. Onze grootste kartrekker was Stephie van Duinen. Zij verdient een dik compliment. Als regisseur zorgde zij voor het verwezenlijken van onze doelen door haar rust, geduld en gedrevenheid.” De eerste Prettige Plek van Best is gelegen aan de Spinnerstraat.