Vorige week woensdag was het weer spannend voor alle kinderen van de basisscholen in Best die praktisch verkeersexamen moesten doen. Het weer werkte die dag niet echt mee en af en toe viel er een flinke regenbui. Maar ook in deze weersomstandigheden moet je natuurlijk fietsbekwaam kunnen zijn.

Er deden dit jaar 280 leerlingen van de basisscholen uit Best mee. Ondanks het hoge slagingspercentage waren er toch enkele leerlingen gezakt. Zij moeten volgend jaar opnieuw praktisch verkeersexamen doen, maar hoeven gelukkig het theorie-examen niet over te doen als ze daarvoor al zijn geslaagd.

Verkeerd fietsen

Op de controleposten worden de gemaakte fouten bijgehouden en dit jaar viel het op dat er nogal wat kinderen verkeerd fietsen. De bocht naar links werd nogal eens te krap genomen en er was zelfs een leerling die de bocht zo krap nam dat hij uiteindelijk over het trottoir fietste. Een moeilijke oversteek vonden de kinderen ook als ze vanaf Den Ekker linksaf de Nieuwstraat op moesten fietsen. Vermoedelijke onbekendheid met deze situatie was waarschijnlijk de oorzaak. Dit kun je ondervangen door van tevoren de route te oefenen.

Analyseren

Veilig Verkeer Nederland afdeling Best probeert ieder jaar goed te analyseren welke fouten er worden gemaakt zodat de leerkrachten bij de lessen de volgende keer hier extra aandacht aan kunnen besteden. Naast de ruime bocht naar rechts scoorden ook het niet achterom kijken, richting aangeven en soms zelfs onveilig gedraag hoog. VVN bedankt de sponsoren, gemeente Best, politie en alle vrijwilligers die langs de route hebben gezeten.

Tenslotte voor alle kinderen die zijn geslaagd: proficiat en … de herkansers succes volgend jaar!