Op initiatief van Volt Community Best organiseerden D66 Best, Volt en PvdA/GL op 18 mei 2024 een gezamenlijke campagneactiviteit op het drukbezochte marktplein in Best. De partijen wilden laten zien dat ze samen staan voor een sterk en groen Europa.

De deelnemers van Volt, D66, en PvdA/GL blikken tevreden terug. ”Het is mooi dat we eenheid hebben kunnen uitstralen als partijen die staan voor een sterk en groen Europa,” zeiden ze. Ze maken zich zorgen over de opkomst van extreemrechtse partijen en partijen die Europese samenwerking niet belangrijk vinden. Europa is belangrijk voor onze welvaart, economie en veiligheid.

Gesprekken met inwoners

Leden van D66 Best, Volt en PvdA/GL spraken met veel inwoners van Best. Wat vinden Bestenaren van Europa? Adrie Brands (Volt) blikt terug: ”We hebben veel positieve reacties gehad over Europa. Bestenaren geven aan dat eenheid in Europa belangrijk is.” Marius Ekamp van D66 voegt toe: ”Dat delen wij helemaal. Een sterk Europa is van levensbelang voor onze welvaart en veiligheid. In deze tijd van conflicten op het Europees continent is dat geen vanzelfsprekendheid. Deze verkiezingen gaan echt ergens over!”

Reacties van inwoners

Op een Europese vlag verzamelden de partijen reacties van de inwoners. Er stonden veel positieve reacties op: het belang van uniforme productstandaarden zoals van mobiele telefoons, het vrij kunnen reizen, onze economie en open grenzen om te wonen, werken en recreëren in de EU, en het belang van eenheid en het gezamenlijk waarborgen van onze veiligheid. Evi Thijssen (PvdA/GL) merkt op: ”Alleen door in Europees verband afspraken te maken over bijvoorbeeld het verlagen van de CO2-uitstoot kunnen we echt stappen zetten voor een leefbaar klimaat in de toekomst”. Jan Scheepens (Volt) vult aan: ”een inwoonster vatte het mooi samen: Een klein landje als Nederland kan het niet alleen”. De positieve reacties stemden de partijen goed.

Oproep om te stemmen

Op 6 juni zijn de Europese verkiezingen. Volt, D66 en PvdA/GL roepen iedereen op om te gaan stemmen en te kiezen voor een partij die vóór Europese samenwerking is.