De gemeenteraad van Best wil graag zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de lokale politiek. Raadscommunicatie wordt belangrijk geacht voor de bekendheid van de raad en het besluitvormingsproces. Sinds 2022 is er een extra raadsadviseur aangesteld om een goede invulling te geven aan raadscommunicatie. “We vinden heldere en duidelijke communicatie belangrijk”, aldus raadsadviseur Karin Wouters.

Door Theo Louwers

De gemeente nodigde in het kader van jong geleerd is oud gedaan leerlingen van de groepen 7 en 8 van kindcentra De Kiezel en Bricks in het gemeentehuis uit om kennis te maken met de lokale politiek. In de zaal waar altijd de raadsavonden en raadsvergaderingen worden gehouden kregen de leerlingen via het spel Democracity thema’s voorgeschoteld waar de raadsleden ook mee worden geconfronteerd.

“Tijdens Democracity bouwen de leerlingen samen aan een fictieve stad: gaan ze voor bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?”, legde raadsadviseur Karin Wouters uit. “Het budget is beperkt dus helaas kan niet alles een plaats krijgen. Tijd dus om samen keuzes te maken. Leerlingen mogen plaatsnemen op de raadzetels achter de microfoons. In twee uur tijd ervaren de leerlingen dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Zo maken zij op een laagdrempelige en speelse manier kennis met de gemeentepolitiek en democratische besluitvorming. Met dit idee is het ook mogelijk meer jeugd te werven voor de Jeugdraad. Na het spel kunnen de leerlingen vragen stellen aan wethouder Jan Willem Slijper en raadslid Henk van Kuik. De leerlingen horen dan hoe het eraan toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de eigen gemeente.”

Keuzes

Onder leiding van een medewerker van bureau Prodemos werden door de leerlingen zaken behandeld en ‘snel’ afgehandeld die in de echte gemeenteraad ook hete hangijzers zijn. Wel moesten er eerst politieke partijen worden gevormd. Moeten er in Best meer bossen komen? Daar waren de jeugdigen het snel over eens: “Ja dus.”

Ook bij dit spel moesten de ‘raadsleden’ luisteren naar elkaar, een redenering op waarde schatten en via de microfoon met argumenten komen als ze voor of tegen waren.

Als er bij een stemming een meerderheid werd gevonden voor een voorstel, mocht een van de kinderen op een grote plattegrond die midden in de raadzaal op de grond lag een kartonnen bos planten.

Bij het maken van de juiste keuzes ging het onder andere om duurzaamheid, gezondheid en hoe richt je de openbare ruimte in. Een voorstel om een woontoren van acht verdiepingen te bouwen in het centrum werd weggestemd. Een politiebureau in het centrum haalde een ruime meerderheid.

’Best wel leuk’

De leerlingen vonden het spel Democracity leerzaam. “Het is best wel leuk”, reageerde één van hen. Een ander vond het leuk om met een microfoon te werken. Op de vraag ‘Gaat het hier altijd zo moeilijk?’ reageerde raadslid Henk van Kuik: “Dat niet, maar er zijn vaak verschillende meningen en dan moet je goed met elkaar overleggen voordat je een beslissing neemt.”

Een deelnemer wilde weten of er wel eens ruzie ontstaat tijdens een vergadering. “Ruzie niet”, antwoordde wethouder Slijper. “Je moet altijd via de voorzitter praten en je maakt afspraken om ruzies te voorkomen. Je hebt vaak te maken met allerlei belangen.”