Het centrum van Best gaat Koen Hoeben na aan het hart. Hij volgde kritisch alle plannen die in de afgelopen jaren werden bedacht op de tekentafel. Veel van de ideeën werden uitgevoerd en het centrum kreeg ‘smoel’. Toch is de horecaondernemer niet helemaal tevreden. Hij legde alle plannen naast elkaar, liet er zijn licht over schijnen en sprak met deskundigen en geïnteresseerden over de toekomstige invulling van het centrum van Best. “Ik ben megatrots”, liet Koen Hoeben na afloop weten. “De discussie kwam goed op gang. Maar: Wat nu? De gemeenteraad is aan zet.”

Binnenkort gaat Koen Hoeben zijn visie toelichten bij de gemeenteraad. De griffie heeft intussen al het benodigde materiaal.

Door Theo Louwers

Vorige week maandagavond presenteerde een gepassioneerde Koen Hoeben in zijn restaurant De Buffel aan het Dorpsplein zijn visie aan de hand van tekeningen, ontwerpen en filmpjes aan een grote groep genodigden: architecten, projectontwikkelaars, bouwmaatschappijen, politici, pandeigenaren, ondernemers, kortom veel direct betrokkenen. De kern van zijn betoog was dat het huidige centrum gezien mag worden, maar het is nog te veel ‘los’ zand. “Met zijn allen moeten we de schouders eronder zetten om het centrum naar een next level te tillen”, vond Hoeben.

Thema’s

Er kwamen enkele opvallende thema’s aan bod. De nieuwbouw van het gemeentehuis. Vele aanwezigen waren het erover eens dat de ‘blok van De Bever’ behouden moet blijven als raadhuis en dat de kantoorfunctie van het gemeentehuis elders een plek moet krijgen.

Rien van der Vleuten richtte de aandacht op de grijze betonnen blok, een gemeentelijk monument. “Koen wil van ideeën werk maken. Daar houd ik van. Vanavond willen we ideeën ophalen over hartje Best. Mijn idee is dat het raadhuis een publieke functie moet krijgen van de gemeenteraad. Een kantoorgebouw hoeft niet noodzakelijk in het centrum. De waarde van de ‘blok van de Bever’ wordt onderschat. Het geeft de publieke functie maximaal aan. De voorkant van het gebouw is weggestopt, maar De Bever wilde de gemeenteraad zichtbaar voor de bevolking laten vergaderen. Het gebouw straalt symboliek uit en daarom moeten we de publieke functie terugbrengen en de oude staat herstellen”, aldus Van der Vleuten.

Betrokken Bestenaren

Het was koren op de molen van de Betrokken Bestenaren, die al eerder aangaven dat een nieuw gemeentehuis niet aan het Dorpsplein gevestigd hoeft te worden. Een delegatie van de groep was aanwezig en mengde zich nadrukkelijk in de discussie na afloop van het betoog van Hoeben. Nico Vrijenhoek benadrukte dat er een masterplan gemaakt moet worden en dat er daarna verder gepraat kan worden.

Markthal

Hoeben benadrukte dat er samengewerkt moet worden. “We hebben jullie nodig om tot iets goeds te komen.” Een innovatief idee is het optrekken van een multifunctionele markthal op het Raadhuisplein, die voor veel doeleinden gebruikt kan worden: van schaatsbaan in de winter, Koningsdag tot intocht van Sint Nicolaas en andere evenementen. Een lumineus idee dat door velen werd omarmd.

Klik hier voor meer informatie.