Het centrum van Best gaat Koen Hoeben na aan het hart. Hij volgde kritisch alle plannen die in de afgelopen jaren werden bedacht op de tekentafel. Veel van de ideeën werden uitgevoerd en het centrum kreeg ‘smoel’. Toch is de horecaondernemer niet tevreden. Hij legde alle plannen naast elkaar, liet er zijn licht over schijnen en sprak met deskundigen en geïnteresseerden over de toekomstige invulling van het centrum van Best.

Afgelopen maandagavond presenteerde een gepassioneerde Koen Hoeben in zijn restaurant De Buffel zijn visie aan de hand van tekeningen, ontwerpen en filmpjes aan een grote groep genodigden: architecten, projectontwikkelaars, bouwmaatschappijen, politici, pandeigenaren, ondernemers, kortom veel direct betrokkenen. De kern van zijn betoog was dat het huidige centrum gezien mag worden, maar het is nog te veel ‘los’ zand. “Met zijn allen moeten we de schouders eronder zetten om centrum naar een next level te tillen”, vond Hoeben.

Opvallende thema’s die aan bod kwamen waren de nieuwbouw van het gemeentehuis. Vele aanwezigen waren het erover eens dat de ‘blok van De Bever’ behouden moet blijven als raadhuis en dat de kantoorfunctie van het gemeentehuis elders een plek moet krijgen.

Een innovatief idee is het optrekken van een multifunctionele markthal, die voor veel doeleinden gebruikt kan worden. Volgende week dinsdag in Groeiend Best een uitgebreider verslag van de memorabele avond. Voor een eerste indruk kunt u hier alvast verder kijken.