Een dertigtal bezoekers, waaronder omwonenden, leveranciers, klanten, ZLTO, enkele lokale politici en andere belangstellenden, waren aanwezig bij de feestelijke opening van de koude kas van De Tuin van Best. De dialogen die tijdens de opening werden gehouden mondden uit in boeiende gesprekken rond het thema Groeien en Bloeien in Best.

Ter gelegenheid van de opening van hun kas ontvingen Jan Vroomans en Michael Stelwage de eerste klimaathaiku, uitgereikt door de klimaatburgemeester Annemarie Dekker. Deze Haiku, gemaakt door de Bestse Haikudichter Oscar Tops, symboliseert de verandering waar De Tuin van Best voor staat: opbouwend werken aan een nieuw normaal. Wat dit in de praktijk betekent, werd door Jan en Michael tijdens een rondleiding door De Tuin uitgelegd: ecologisch telen zonder chemie en kunstmest, met veel toewijding en hulp van een enthousiaste groep vrijwilligers.

Verlengen

Dialoog in de kas.

Dialoog in de kas.

Door de kas kan het seizoen iets worden verlengd, waardoor er langer groente uit eigen, Bestse grond kan worden geoogst. De klanten van De Tuin hebben inmiddels al kunnen genieten van de start van de teelt. Na alle acties van vorig jaar hebben ze het volste vertrouwen dat De Tuin van Best een goed groeiseizoen tegemoet gaat. Met de nodige bloemen ter bevordering van de biodiversiteit. Het eerste bloembed voor de kas werd tijdens de opening ingezaaid, waarmee De Tuin van Best een bloeiende toekomst werd toegewenst.

Best in Dialoog nodigde de aanwezigen vervolgens uit voor een dialoog in de kas, waar zij in groepjes met elkaar in gesprek gingen over het thema ‘Groeien en Bloeien in Best’. Tijdens een dialoog wordt goed naar elkaar geluisterd en worden vragen gesteld om de ander beter te begrijpen. OMA (Oordelen, Meningen en Adviezen aan anderen) wordt thuisgelaten en de inhoud van de gesprekken blijft aan tafel. Daarom geen sappige quotes over hoe Best kan Groeien en Bloeien, alleen de conclusie dat de verdiepende gesprekken door alle deelnemers als zeer waardevol werden ervaren. Met dank aan de ondersteuning van IJsboerderij de Bonte Koe, zij voorzagen De Tuin van Best van de aankleding in de kas om er een gezellige en ietwat intieme plek van te maken en trakteerden op zelfgemaakt rode bieten-ijs voor de deelnemers.