Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden de doden herdacht die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter wereld zijn vermoord of omgekomen: tijdens de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië of in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. De herdenkingsbijeenkomst bij het oorlogsmonument in het Kruispark afgelopen zaterdag werd geleid door Marc van Schuppen, voorzitter van het Comité Herdenkingen Best. Ondanks het slechte weer bracht deze bijeenkomst veel mensen op de been.

Door Lydia Notz

Burgemeester Hans Ubachs sprak alle in het Kruispark aanwezigen toe. “Tegen de achtergrond van oplopende internationale spanningen, treffen wij elkaar, hier op deze plek, voor de jaarlijkse dodenherdenking”. Hij deed een oproep aan de aanwezigen om met elkaar de verbinding te zoeken. “Twintig jaar geleden was deze ceremonie waarschijnlijk heel anders. De Berlijnse muur was gevallen en de spanningen tussen Oost en West waren sterk afgenomen. De Koude Oorlog tussen West-Europa en Rusland leek voorgoed voorbij. Dat zag je waarschijnlijk terug in de jaarlijkse dodenherdenking. Veel mensen dachten: die oorlog ligt nou al zover achter ons. Kunnen we het verleden niet laten rusten?”

“Ik zou willen dat ik u met de hand op mijn hart kon beloven dat het nooit meer oorlog wordt”, liet Ubachs weten. “Maar net als u maak ik mij zorgen. Her en der zijn er conflicten en spanningen. Omdat de hele wereld met elkaar verbonden is, beïnvloeden die spanningen ook ons land en ook ons dorp. Wie goed kijkt, ziet patronen: iedere natie die ten strijde trekt, probeert zijn daden te rechtvaardigen. Kijk naar nazi-Duitsland. In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog verkeerde Duitsland in een ernstige economische crisis, dus wat deden de nationaalsocialisten? Ze zochten een zondebok. Dat werden de Joden. In Rusland gebeurde hetzelfde. Lang voordat Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel, startten de Russen een massale mediacampagne. Op de staatstelevisie, in de kranten en op social media: overal werden berichten verspreid waarin de Oekraïners zwart werden gemaakt en voor nazi’s werden uitgemaakt.”

Veteranen tijdens dodenherdenking. Foto: Marijke Vermeulen.

Veteranen tijdens dodenherdenking. Foto: Marijke Vermeulen.

Steevast hetzelfde patroon

Hans Ubachs vervolgde dat het patroon om een conflict te laten ontstaan, steeds hetzelfde is. “Eerst wordt een bevolkingsgroep of een heel volk in diskrediet gebracht en voor minderwaardig, laf, zedeloos of crimineel uitgemaakt. Daarna volgt de actie die door dat gedrag rechtvaardig zou zijn. Ook in ons land worden bepaalde bevolkingsgroepen beschuldigd. Zondebokken zoeken is het voorstadium van een conflict. Tolerant Nederland: wat is daarmee gebeurd? Waarom zijn wij zover van elkaar afgedreven? Wij zijn van elkaar vervreemd geraakt en lijken soms hopeloos verdeeld. Toch is er veel dat ons bindt, zoals het verlangen naar vrede en veiligheid. In Nederland zeggen we dan: ”Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht’.”

Hans Ubachs deed een krachtige oproep aan alle aanwezigen: “Stel je oordeel uit. Steek je hand uit. Sluit de rijen. Open je hart.”

De jeugdburgemeester legt een krans. Foto: Marijke Vermeulen.

De jeugdburgemeester legt een krans. Foto: Marijke Vermeulen.

Twee minuten stilte

De Harmonie St. Caecilia bracht bij het begin van de ceremonie enkele muzikale stukken ten gehore. De twee trompettisten Farah Schepens en Ingrid Wouters speelden vervolgens ‘The Last Post’. Om 20.00 uur werd er 2 minuten stilte gehouden. Bij het Wilhelmus was er een grote verbondenheid onder de aanwezigen voelbaar. Burgemeester Hans Ubachs en raadslid Sjoerd Vrijburg legden hierna een krans bij het monument. Daarna volgden de jeugdburgemeester en leden van de jeugdraad, een afvaardiging van de Veteranen Best, Scoutinggroep Oud Best, Atletiekvereniging Generaal Michaëlis en Harmonie St. Caecilia met hun bloemen. Tot slot kregen andere inwoners en groepen de mogelijkheid om bloemen neer te leggen. Na deze blijk van eerbied aan de slachtoffers, bracht het Sint Odulphusgilde een vaandelgroet.

Burgemeester Hans Ubachs las aansluitend aan zijn toespraak de namen voor van de 46 door oorlogsgeweld omgekomen Bestenaren.

De vaandelgroet. Foto: Marijke Vermeulen.

De vaandelgroet. Foto: Marijke Vermeulen.