In 2014 werd het Platform Dementie Best opgezet; een samenwerkingsverband van organisaties die op de een of andere manier betrokken zijn bij mensen met dementie en hun naasten. Het platform is een samenwerkingsverband van de LEVgroep, gemeente Best, Archipel Zorggroep, ZuidZorg, SeniorenRaad, KBO, PVGE, Alzheimer Brabant Zuidoost, Samendementievriendelijk.nl en ervaringsdeskundigen en zet zich in voor een dementievriendelijk Best. Vanaf nu is er ook de Stichting Dementievriendelijk Best (SDB).

“De doelstelling van het platvorm is het bevorderen dat Best een dementievriendelijke gemeenschap is en blijft door te stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren in hun eigen buurt/wijk in de gemeente Best, ook bij het voortschrijden van dementie”, zegt voorzitter Luud Raaijmakers. “Ook wil het platform bevorderen dat burgers, informele zorg, verenigingen, professionals en publieke en private dienstverleners deskundig zijn in het signaleren van dementie en het omgaan met dementie.”

Wethouder Theo Reijnders heeft de intentieverklaring ‘Dementievriendelijke Gemeente Best’ in 2014 ondertekend. Een speciale werkgroep heeft vervolgens, met ondersteuning van Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant) het Alzheimer café B.O.S. (Best, Oirschot en Son &Breugel) opgericht. Dit jaar bestaat het café al tien jaar en wordt het nog steeds druk bezocht.

Andere activiteiten

Tegelijkertijd heeft de organisatie zich gericht op andere activiteiten voor mensen met dementie. “Daaruit zijn ontstaan: Memories (een zangkoor voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en begeleiders), Switch to Move (bewegen en oefeningen voor de doelgroep), VR brillen (om anderen door middel van een video met opdrachten zelf te laten beleven hoe iemand met dementie denkt en beleeft). En er worden activiteiten bij Campus Westerwind gehouden. Deze activiteiten worden gedragen door vrijwilligers”, vult secretaris Henk van den Heuvel aan.

Informeel samenwerkingsverband

Het platform dementie is een informeel samenwerkingsverband dat praktijken, ontwikkelingen en mogelijk toekomstige knelpunten rondom het thema dementie ten aanzien van beleid, uitvoering en wet- en regelgeving signaleert en afspraken maakt over hoe deze worden opgepakt en hierover communiceert.

Luud Raaijmakers: “Enkele vertegenwoordigers van het Platform Dementie Best vormen een groep die richting geeft aan het opstellen en uitvoeren van afgesproken acties. Tegen de achtergrond van het groeiend aantal ouderen in Best en daarmee te verwachten toename van mensen met dementie is in 2023 de behoefte ontstaan deze activiteiten bij een stichting onder te brengen en daarmee meer structuur aan te brengen. Dit ook omdat de financiële beslommeringen (registreren en bijvoorbeeld het aanvragen van subsidie) veel tijd vragen. Vanaf nu is er dus een stichting: Stichting Dementievriendelijk Best.”

Bestuur

Het bestuur van SDB bestaat naast voorzitter Luud Raaijmakers en secretaris Henk van den Heuvel uit penningmeester Gerdie van Daal en de bestuursleden Jos Ruttenberg en Ben Jamry.

“De statuten zijn ondertekend en nu kunnen we, als stichtingsbestuur, de zaken oppakken en onder meer de financiën regelen door voor de verschillende activiteiten één subsidieaanvraag te doen”, legt Raaijmakers uit. “Voor de activiteiten en voor de gemeente een goede oplossing denken wij. En ook het bestaande beleidsplan 2020 (dan 2024) te actualiseren en vaststellen in het platform dementievriendelijk Best.”

Scan

“In aanwezigheid van de voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant, Henk Coppens en bestuurslid Diana Jacobs, het Platform Dementie Vriendelijk Best en met ondersteuning van de Gemeente Best (ambtenaren Jacqueline van Schoonhoven en Patricia Keus) werden in twee sessies door middel van een dementiescan bekeken in hoeverre we al verschillende dementievriendelijk activiteiten hebben gerealiseerd en wat we nog meer kunnen doen om ervoor te zorgen dat Best een dementievriendelijke gemeente blijft”, aldus secretaris Henk van den Heuvel.

Op woensdag 24 april werd als afsluiting de Stichting Dementievriendelijk Best officieel gepresenteerd en door voorzitter Luud Raaijmakers aangegeven wat op korte termijn de doelstellingen zijn. Daarna was het woord aan wethouder Veronique Zeeman die trots was op het feit dat zoveel vrijwilligers in Best zich inzetten voor onder andere een goed ouderenbeleid, waaronder dementie. “We zijn als gemeente trots op wat we bereikt hebben en wat we verder gaan ontwikkelen”, sprak wethouder Zeeman.

Voor meer informatie over de Stichting Dementie Vriendelijk Best kunt u contact opnemen met de secretaris Henk van den Heuvel via henkvandenheuvel@onsmail.nl of 06-42991953.