Jehovah's Getuigen

Zaterdag 6 april

10.30 uur. Openbare vergadering in de zaal aan de Gen. v.d. Duynlaan in Eindhoven. Spreker. R. Toonen uit Helmond. Thema: 'Waarom christenen anders moeten zijn'.

De normen en waarden zijn aan het veranderen. Er is minder saamhorigheid, meer liefde voor geld, mensen hebben een korter lontje. Die situatie was al voorspeld in de Bijbel (2 Timotheüs 3:1-5). Er wordt zelfs gezegd dat die tijden moeilijk te doorstaan zullen zijn. We kunnen ons er niet aan onttrekken, maar wel tegen verzetten door die invloed tegen te gaan in ons denken en doen. Het beste is om ons niet bemoeien met strijdpunten, of partij te kiezen in de conflicten in de wereld. Wellicht zullen we ons daardoor vervreemden van de maatschappij (1 Petrus 2:11,12), maar dat zullen we dan moeten aanvaarden. Wanneer we op God vertrouwen zal dat ons geestelijke rust geven en onze zorgen verlichten. God weet wat we nodig hebben en zal ons zeker verschaffen wat we nodig hebben, vooral als we ons richten op het komende Koninkrijk van God (Mattheüs 6:31-33). Alle belangstellenden zijn van harte welkom.