Harrie Dijkhuizen (75) is al jaren een verwoed verzamelaar van heel veel wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Hij beperkt zijn aandacht tot Europa als het gaat over de oorlog die Europa jarenlang in zijn greep hield. Nog altijd is hij dagelijks op een of andere manier bezig met de historie. Zo is hij betrokken bij de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene op de Oirschotse legerplaats. Dijkhuizen, intussen een gerenommeerde deskundige, staat achter het initiatief tot het oprichten van de Wall of Honour bij het Schots Gedenkteken.

Door Theo Louwers

“De Tweede Wereldoorlog heeft veel interessante facetten”, vindt Dijkhuizen. “In Nederland zijn er duizenden mensen die zich met die oorlog bezig houden. Ikzelf ben er al 65 jaar mee bezig. Wel is er in de loop van de jaren veel veranderd. Tot de jaren zestig was de belangstelling lauw, toen leefde het niet. Met het verschijnen van het boek over Joe Mann en de totstandkoming van het monument nam de belangstelling toe. In Best verwijzen veel zaken naar de Tweede Wereldoorlog. Sportverenigingen als de atletiekvereniging en de wielervereniging werden vernoemd naar belangrijke bevrijders als Generaal Michaëlis en Kolonel Koole. De verhalen zijn toen gaan leven. Er komt altijd iets tevoorschijn uit die tijd.”

Harrie Dijkhuizen begon al vroeg met verzamelen van spullen uit de Tweede Wereldoorlog. “Ik vroeg aan ooms en tantes of ze spullen hadden. Zo kreeg ik bijvoorbeeld een oud geweer. Het gaat mij vooral om het verhaal dat er achter zit. Het is luisteren en kijken.”

Schotten

In 1970 werd duidelijk dat vooral de Schotten Best bevrijd hebben. Harrie Dijkhuizen richtte een museum in in het pand waarin voorheen de muziekschool was gevestigd. “Van daaruit is het idee ontstaan om het Schots Monument op te richten. De Wall of Honour is een terechte en mooie aanvulling. Het is een gewaagd idee, want het is lastig om alle namen van destijds bij elkaar te krijgen. Het zijn veel puzzelfragmentjes. Je moet in eindeloze namenlijsten snuffelen.”

Dijkhuizen vindt de huidige situatie in Europa zorgelijk. “Je kunt niet alle informatie die je krijgt vertrouwen. Het is belachelijk zoals het nu gaat. Het lijkt wel of de politiek olie op het vuur wil gooien. De spanning neemt toe. Belangrijk is wie er aan de macht komt.”

Museum

Harrie Dijkhuizen zet zich in voor de Koninklijke Brigade Prinses Irene. “We hebben op het defensieterrein in Oirschot een eigen museum. Ik ben er vanaf mijn pensioen bij betrokken. De Regimentsverzameling, rolstoeltoegankelijk, is elke woensdag van 10.00 tot 16.00 uur, tijdens talloze (Regiments)activiteiten of op afspraak geopend. Ook voor belangstellenden van buiten de kazerne. En er worden rondleidingen gegeven.”

Donaties

Om de realisatie van de plaquettes te kunnen bekostigen is een flink bedrag nodig. Het streefbedrag is € 30.000. De Stichting Schots Gedenkteken heeft inmiddels de ANBI-status verworven zodat giften fiscaalvriendelijk verwerkt mogen worden. De gemeente Best staat achter het initiatief en heeft al een behoorlijk bedrag toegezegd. Sponsors, particulieren en bedrijven, die geld willen doneren kunnen geld storten op rekeningnummer: NL11 RBRB 8841 7118 25 t.n.v. Stichting Schots Monument Best.

Voor meer informatie: www.schotsmonumentbest.nl.